Yu Yu Hakusho Renbo

Information

Seiyuu / Voice. The voices behind the anime series Yu Yu Hakusho.

Japanese Seiyuu

Nozumu Name: Nozumu Sasaki
Age: 35
Birth: January 25, 1967
Role: Yusuke Urameshi

Amano Name: Amano Yuri / Yoshikawa Tomoko
Age: 36
Birth: January 5, 1966
Role: Keiko Yukimura

Megumi Name: Megumi Ogata
Age: 37
Birth: June 6, 1965
Role: Shuichi Minamino (Kurama)
Yuri Name: Yuri Shiratori
Age: 34
Birth: August 20, 1968
Role: Yukina / Puu

Nozumu Name: Hiyama Nobuyuki
Age: 35
Birth: August 25, 1967
Role: Jaganshi Hiei

Amano Name: Mayumi Tanaka
Age: 47
Birth: January 15, 1955
Role: Koenma Daioh

Megumi Name: Megumi Hayashibara
Age: 35
Birth: March 30, 1967
Role: Genkai (young)
Yuri Name: Ai Orikasa
Age: 39
Birth: December 12, 1963
Role: Shizuru Kuwabara
      Yu Yu Hakusho Seiyuu List:
 • Yusuke Urameshi - Nozumu Sasaki
 • Keiko Yukimura - Amano Yuri
 • Atsuko Urameshi - Yoko Soumi
 • Kazuma Kuwabara - Chiba Shigeru
 • Botan - Miyuki Sanae
 • Koenma Daioh - Mayumi Tanaka
 • Shuichi Minamino (Kurama) - Megumi Ogata
 • Youku Kurama - Nakahara Shigeru
 • Jaganshi Hiei - Hiyama Nobuyuki
 • Genkai (young) - Megumi Hayashibara
 • Genkai - Hisako Kyouda
 • Shizuru Kuwabara - Ai Orikasa
 • Yukina - Yuri Shiratori
 • Byakko - Watanabe Takeshi
 • Toguro Ototo (young) - Tessho Genda
 • Itsuki - Kouji Tsujitani
 • Shinobu Sensui - Naya Rokurou
 • Mukuro - Minami Takayama
« Back     [Source: Smooth Yu Yu Hakusho]


  © Copyright 2002 Shuboltz. Yu Yu Hakusho is a property of Yoshihiro Togashi, Shueisha, Fuji TV, Studio Perriot.
INFO  |  TOP